Gerçek şu ki, inkar edenler, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa,
bununla da kıyamet gününün azabından (kurtulmak için) fidye vermeye kalkışsalar,
yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.
(Maide Suresi, 36)