Allah, size evlerinizi (içinde) "güvenlik ve huzur bulacağınız yerler" kıldı...
(Nahl Suresi, 80)