Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orda size geçimlikler yarattık.
Ne az şükrediyorsunuz?
(A'raf Suresi, 10)